ZÁKLADNÍ PRVKY WEBOVÉ STRÁNKY

No Comments

Pojďme se společně podívat na jednostlivé stavební prvky webové prezentace. Povíme si proč jsou důležité a na co by při jejich návrhu nemělo být opomenuto.

Navigace

Navigace stránek slouží návštěvníkům k rychlé orientaci a možnosti pohybu po stránkách. Její umístění by mělo být co nejblíže k horní části webové stránky z důvodu, aby ji navštěvník snadno nalezl. Může být použita horizontální či vertikální navigace.

Vertikální navigace bývá ve většině případů umístěna na levé straně stránek, a jelikož je toto umístění pro většinu návštěvníků v rámci webu zažité, není doporučeno ji umísťovat jinam. Existuje několik skupin návštěvníků. Jedni, kteří využívají vyhledávače a po vstupu na webové stránky hledají vyhledávací pole, prostřednictvím kterého získají seznam odkazů.

Druhá skupina návštěvníků nejprve využije prostředí k tomu, aby nalezla různé odkazy, které ji posunou k požadovanému. Všichni ostatní budou zvažovat, jaké možnosti využijí dle jejich aktuální nálady, času, který mají k dispozici a případně dle toho, jak jim daný web bude připadat přehledný.

Navigace by měla také návštěvníky informovat o jejich aktuální poloze. Pokud jsou vyuţity všechny možnosti navigace, slouží návštěvníkům navigace jako hierarchické vodíko, které jim odkryje obsah a pomůže pochopit rozvržení webu. Správně navržená navigace vzbuzuje v návštěvnících důvěru v navštívený web, v lidi, kteří jej vybudovali, a zanechává v nich dobrý dojem.

Obsah

Hlavní částí stránky je obsah, proto by měl obsahovat všechny klíčové informace, které mají být návštěvníkům poskytnuty a které se snaží návštěvníci najít. Pokud zde nenaleznou během krátké chvíle, co hledají, opustí web a budou hledat jinde. Proto je důležité prostřednictvím této sekce udržet návštěvníkovu pozornost a hlavně ji správně zakomponovat do celkového designu stránky. Při jeho vytváření by měl mít autor na paměti, jak se většina návštěvníků chová k obsahu. Většinou prochází stránku letmo a pozastavují se jen nad jednotlivými nadpisy (klíčovými slovy), u kterých pak dále zvažují, zda je daná problematika zajímá. Výjimky zde představují weby zaměřené na zprávy, povídky, recenze produktů. Důvod, proč návštěvníci stránky jen prohlíží je prostý. Je jím nedostatek času a potřeba se neustále webem pohybovat. Stejně tak pocit, že není nutné vše číst. Pravdou je, že na většině stránek osloví návštěvníky pouze nepatrná část obsahu a zbytek je pro ně nezajímavý. Proto chceme-li napsat obsah, který návštěvníka zaujme a neunudí, měli bychom vynechat zbytečné informace. Není cílem umístit do webu velké množství nic neříkajících slov. Návštěvník má pak dojem, že má-li pochopit celý obsah stránky, musí vše přečíst a to na něj působí skličujícím dojmem. Další z textů, které by měly být vynechány, jsou rozsáhlé úvodní texty. A to jak v rámci celého webu začínajícím slovy “Vítáme Vás“, tak texty představující a vyzvihující obsah sekce, kterou jste právě navštívili. Dalším textem, se kterým se můžeme setkat, bývají návody k obsluze. Ty by měly být napsány stručně a přehledně pokud jsou nezbytné pro pochopení chování na webu. Ale spíše než psát návod na web, je lepší se zamyslet, zda by nebylo vhodnější upravit samotný návrh tak, aby web působil jasným a intuitivním dojmem.

Zápatí

Patka je umístěna na spodní části stránky a informuje návštěvníky o tom, že se nacházejí na jejím konci. Bývají do ní umístěny informaceo copyrightu, kontaktu případně pár odkazů do hlavních sekcí webu. Tato část ale nemusí být pouhým nudným zakončením. Může dotvářet originalitu návrhu a rozvádět návštěvníky dále po webu. Může obsahově kopírovat navigační panel a ušetřit tak návštěvníkům čas rolováním nazpět k navigačnímu panelu. Nevtíravým způsobem navrhnout směr pohybu návštěvníků, kteří nemusí přemýšlet nad tím kam dál, nebo zda svou návštěvu zde ukončit. Rozdíl zápatí oproti záhlaví je v tom, že záhlaví představuje návštěvníkovi hlavní sekce webu. Zápatí může více přiblížit jednotlivé sekce s jejich podsekcemi. Je vhodné, aby tato část stránky byla identická pro celý web, a to jak po stránce designu, tak i obsahu.

Publikování specifických informací k dané sekci není doporučováno, přesto i zde existují výjimky. Tato část by měla být navržena poutavě, protože ze své podstaty bývá tato sekce většinou návštěvníků ignorována. Snaží se přesunout zpět do horní části nebo opustit web.

Proto při návrhu obsahu této sekce je zapotřebí zvážit otázky typu:

  • Co z obsahu webu má být zdůrazněno?
  • Co by mohlo návštěvníka ještě zajímat?
  • Co je charakteristické pro tento web?

Výsledkem by mělo být správné zápatí, mělo by být veliké, obsahově zajímavé a mělo by mít osobitý styl. K samotnému návrhu může být přistupováno dvěma způsoby. Může být použit model vycházející z úvodní stránky, poskytující návštěvníkům informace o novinkách, o webu, a informacích. Anebo můžeme zvolit model doplňujícího obsahu, který návštěvníkům nabídne takový obsah, který by v rámci webu nikde jinde nenašli. Nemělo by však být opomenuto, že hlavním úkolem zápatí je informovat a bavit. Mělo by vypovídat o prioritách webu.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments