REDAKČNÍ SYSTÉM PRO WEBOVÉ STRÁNKY

No Comments

Redakční systémy představují jednoduchou variantu, jak si vytvořit své vlastní internetové stránky bez znalosti programovacích jazyků (X)HTML, CSS, PHP a dalších. Tyto sytémy jsou také nazývány CMS (Content Management System), systémy pro správu obsahu, publikační systémy apod.
Redakční sytémy jsou nabízeny jak komerčně, tak jsou k dispozici v podobě open source řešení, tj. volně dostupného software. Základním stavebním prvkem tohoto řešení je vývoj, modularita systému a stabilita řešení.

Součástí řešení jsou moduly pro tvorbu článků, správu souborů, galerií, fotografií, diskusních fór a mnoho dalších rozšiřujících pluginů.

Na výběr zde máme z několika klíčových produktů.

10 Wix.com/ [online]. 2006 [cit. 2011-01-05]. Free Website Builder. Dostupné z WWW: <http://www.wix.com/>.

Pořadí Aplikace Relativní počet k 10 000 doménám
1. Joomla 1,5 1590 15,90 %
2. WordPress 660 6,60 %
3. Drupal 6 622 6,22 %
4. Phoca gallery 477 4,77 %
5. VirtualMart 294 2,94 %
6. PrestaShop 250 2,50 %
7. jiná řešení 6107 61,07 %

Tabulka 1. Žebříček nejrozšířenějších CMS

PROSTŘEDÍ REDAKČNÍHO SYSTÉMU

V prostředí CMS je k dispozici administrátorské a uživatelské rozhraní. Prostřednictvím administrátorského rozhraní dochází ke spravování obsahu webu. Vzhled webu určují předem definované šablony, které mohou být v určitém rozsahu modifikovány dle požadavků správce.

Práce s textem je realizována prostřednictvím jednoduchého editoru, který však nemá k dispozici takovou funcionalitu, kterou znají uživatelé z MS Word nebo jiného textového editoru. Může zde být využito odsazování textu, odrážek, kurzívy, tučného textu, a to vše bez znalosti kódu.

Vytvoření stránek obstará samotný redakční systém poté, co je nainstalován do prostředí hostingu. Prostřednictvím administrátorského rozhraní může být jednoduchým způsobem vytvářeno vše, co systém a nainstalované pluginy dovolí.

VÝHODY REDAKČNÍHO SYSTÉMU

Výhody redakčního systému spočívají v tom, že šetří čas nezbytný pro aktualizaci stránek. Snadnější editace, bez potřeby technických znalostí, umožňují spravování stránek běžnému uživateli. Aktualizace stránek může být prováděna součastně několika uživateli najednou s tím, že každý z nich může mít přístup pouze do určité sekce. To jistě ocení správci daného prostředí. Přesto má i toto řešení svá omezení. Jistě mezi ně patří zvýšené požadavky na hosting, kde jsou stránky provozovány. Je nezbytné vybírat hosting, který podporuje umístění redakčních systémů. Stejně tak má k dispozici dostatečné množství výkonu, který redakční systémy vyžadují, a proto s ním některé hostingy mohou mít problém a nemusí podporovat veškeré vlastnosti tohoto řešení. Větší množství možností tohoto řešení způsobuje i větší množství problémů a proto je zapotřebí na tuto eventualitu být připraven. Většina z redakčních systémů má k dispozici znalostní fóra, kde se provozovatelé těchto systémů dělí o své zkušenosti a jsou schopni poskytnout fundované rady. Anebo se prostě jen obraťte na svého webového admina.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment