WEB DESIGN ANEB JAK NA ROZLOŽENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

No Comments

Webdesign představuje proces, při kterém je navrhován vzhled webové stránky. Webový design je nedílnou součástí webových stránek a proto je zapotřebí ho nepodceňovat. Stránky mohou být plné lákavého obsahu, uživatelsky přívětivé, ale nebudou-li se návštěvníkovi líbit, opustí je.

V tomto článku se budeme věnovat navrhování vzhledu stránek a všemu na co je zapotřebí dát při vytváření výsledného designu stránek pozor.

Vzhled a rozložení stránky

Vzhled stránky by měl korespondovat s tváří společnosti, pro kterou jsou stránky navrhovány. Prvním vodítkem, které při návrhu můţe být použito, je vizitka. Na ní je ve většině případů použito dostatečné množství vodítek, které by měly pro začátek stačit. Pro příklad logo společnosti, firemní barvy, text představující společnost, to čím se zabývá a v neposlední řadě kontaktní informace. Jak tedy začít? Proces, který bude následovat, můţe být rozdělen na dvě části, kterými jsou vývoj a implementace výsledného vzhledu.


Vývoj
Vývoj komponent výsledného designu vychází ze setkání se zákazníkem a zjištění toho co zákazník chce. Jsme-li zákazníkem sami sobě, podstata se nemění. Možná si kladete otázku, co mají informace o zákazníkovi společného s tím správným designem, ale tyto informace o zákazníkovi jsou nezbytné pro vytvoření účinného návrhu. Před tím, než poprvé dojde k setkání se zákazníkem, je dobré strávit pár minut sbíráním informací o tom, co zákazník dělá a jak to dělá. Pro získání informací o zákazníkovi by měl být dostatečným zdrojem internet. Pak již jen stačí naslouchat, co nám zákazník říká.

Důležité je získat odpovědi na otázky jako:

  • Co společnost/osoba dělá?
  • Má společnost své vlastní logo, značku nebo grafický manuál?
  • Co očekávají od vyvíjeného webu?
  • Jaké informace chce zákazník publikovat?

Zde uvedené otázky a odpovědi na ně jsou základním shrnutím toho, co je nezbytné pro správné pochopení zákazníka a jeho potřeb. Odpovědi nám budou vodítkem při následujícím vývoji.

Zásady správného designu
Při posuzování webového designu existuje hledisko, jestli se návštěvníkovi líbí či nikoliv. Stejně tak je důležitá kombinace vzhledu, uživatelské přívětivosti, funkčnosti a kvalitního obsahu. Je zapotřebí, aby byl brán zřetel na všechny zde uvedené složky a samotný návrh a vývoj se držel doporučovaných pravidel. Pouhá grafika bez funkčnosti a obsahu uživatele dlouho bavit nebude a stejně tak funkční web s informacemi bez patřičného reprezentativního vzhledu také zákazníky nepřivede.

Uživatelé mají rádi když:

  • grafika plynule přecházející do obsahu,
  • je ovládání intuitivní a je použito přehledných navigačních prvků,
  • je vzhled jednotlivých stránek webu identický a využívá charakteristických prvků.

Identita, která by měla být promítnuta do navrhovaných stránek, má spojitost s logem a barvami společnosti či jedince, pro kterého jsou stránky navrhovány, a které společnost či jedinec používá jako svou charakteristickou značku, vizitky, hlavičky obálek, firemní materiály. Firemní logo nebo jméno společnosti by mělo být umístěno v horní části každé webové stránky. Slouží k identifikaci stránek a sděluje návštěvníkovi informaci, komu navštívené stránky patří.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments