JAK NA STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK

No Comments

Poté co jste se rozhodli pro to správné řešení s jejich klady a zápory, závisí volba vhodné technologie na požadavcích, které jsou kladeny na vytvářené webové stránky. Musíme si vybrat pro nás vhodné řešení, které nám poskytne vše, co pro své snažení budeme potřebovat.
Základem je uvědomit si:

  • za jakým účelem jsou stránky vytvářeny,
  • kdo jsou návštěvníci, co od webu očekávají (text, grafiku, foto),
  • jaké množství a jaká struktura stránek bude zapotřebí,
  • navrhnout strukturu stránek (prostřednictvím grafického programu nebo na papír),
  • pojmenovat jednotlivé stránky, obrázky, soubory, které budou použity.

Jedno však mají tato řešení společné, je nutné připravit správnou strukturu budoucího webu. Základní potřebou je představa o rozsahu budoucího webu a počtu stránek, ze kterých se bude skládat.

Obsah musí být rozdělen na hlavní sekce a podsekce. Snahou je vytvořit jednoduchou a přehlednou strukturu, kterou budou chápat návštěvníci. Je důležité brát v potaz, že i samotná struktura URL (Uniform Resource Locator) je důležitá. Správné názvy souborů a řazení do kategorií umožní stránky nejen lépe uspořádat, ale také umožní lépe vyhledávat v obsahu stránek vyhledávači. Jednodušší a srozumitelnější adresy jsou důvěryhodnější i pro samotné návštěvníky.

Čím jednodušší adresa URL bude, tím snáze si ji mohou návštěvníci zapamatovat a na její obsah vytvořit odkaz. Bude-li naopak obsahovat velké množství nepřehledných parametrů,
mohou se domnívat, že určitá část není nezbytná, tu vynechají a naruší tak celý odkaz. Proto by měla vždy každá z vytvořených stránek obsahovat ve svém názvu relevantní slovo odpovídající jejímu obsahu.

Je vhodné vyvarovat se obecných názvů stránek jako „stranka1.html“, nadměrného používání klíčových slov. Při vytváření jednoduché struktury adresářů, která usnadní orientaci návštěvníků, by nemělo docházet k hlubokému zanořování a používání názvů, které nemají s obsahem žádnou spojitost. Stejně tak je důležité zajistit stabilitu URL. Proto musí být návrh struktury dostatečně promyšlený, aby nebylo nutné strukturu měnit. Důvod je prostý, dojde-li v budoucnu k odkazování na jednotlivé stránky, změnou a přesunutím přestanou odkazy fungovat. Nefunkční odkazy směřující zpět na web se
nemusí opravit nikdy. Proto je nezbytné v případě nutnosti změny sruktury zajistit funčnost prostřednictvím přesměrování.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments